ครบรอบ 150 ปี ซื้อขายที่ดินในอลาสกา

ครบรอบ 150 ปี ซื้อขายที่ดินในอลาสกา

            การขายที่ดินครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ คงไม่มีครั้งไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าเหตุการ์ในอดีต เมื่อ 150 ปีก่อน ที่ครั้งหนึ่งเคยมีการซื้อขายดินแดนอลาสกาเกิดขึ้น”

สำหรับการขายที่ดินในอลาสกาแห่งนี้ ถือเป็นการซื้อขายพื้นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่กว่า 1.7 ล้านตารางกิโลเมตร หรือใหญ่ประมาณ 3 เท่าของประเทศไทย ซึ่งอลาสกานั้น ขึ้นชื่อในเรื่องความหนาวเย็นตลาดปี เนื่องที่ตั้งอยู่เลยเส้นละติจูด 60 องศาเหนือขึ้นไป ติดกับดินแดนของรัสเซีย

ก่อนมีการขายที่ดินเกิดขึ้น อลาสกาเคยเป็นดินแดนลึกลับมาก่อน

ก่อนจะการขายที่ดินเกิดขึ้นนั้น ดินแดนอลาสกาเคยเป็นพื้นที่ลึกลับมาก่อน หลังจากนั้นจึงเริ่มเป็นที่รู้จักกันดีของชาวยุโรป เนื่องจากชาวรัสเซียได้เป็นผู้บุกเบิกขยายอนาเขตมายังดินแดนไซบิเรีย ก่อนจะเดินทางข้ามช่องแคบเบริง จนในที่สุดก็มาพบกับดินแดนอลาสกา

อลาสกาเคยถูกครองโดยรัสเซีย ก่อนมีการขายที่ดินเกิดขึ้น

เดิมทีนั้นรัสเซียไม่เคยคิดขายที่ดินในอลาสกามาก่อน เนื่องจากดินแดนแห่งนี้ ตกเป็นอาณานิคมของรัสเซีย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “รัสเซียนอเมริกา” (Russian America) แต่ทว่า ภายหลังสงครามไครเมียสิ้นสุดลง (1853-56) ทำให้รัสเซียจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำสงครามดังกล่าวเป็นจำนวนมหาศาล ส่งผลให้ประเทศยากจนลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับช่วงเวลานั้น อังกฤษเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในเขตบริติชโคลอมเบียซึ่งอยู่ใกล้รัสเซียนอเมริกา

รัสเซียไม่มีทางเลือก จำใจเปิดขายที่ดินในอลาสกาให้กับนานาชาติ

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการขายที่ดินเกิดขึ้น ประกอบกับรัสเซียมองว่าดินแดนแห่งนี้เป็นการยากที่ตนเองต้องมาดูแล จนกระทั่งภายในปี 1859 รัสเซียจึงยื่นข้อเสนอขายดินแดนอลาสกาดังให้กับประเทศอื่น ๆ ผลปรากฏว่า สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่เอาจริงเอาจังกับข้อเสนอนี้มาก

แต่ก่อนที่การซื้อขายที่ดินจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็มีเหตุการณ์ที่ให้การเจรจาต้องหยุดชะงักไป เนื่องจากสหรัฐฯต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองเสียก่อน จนกระทั่งสงครากลางเมืองได้สิ้นสุดลง การเจรจาซื้อขายจึงดำเนินต่อไปได้อีกครั้ง

เมื่อเข้าสู่วันที่ 30 มีนาคม 1867 ในที่สุดพิธีลงนามซื้อขายดินแดนอลาสกาก็สำเร็จลุล่วง ซึ่งในสมัยนั้น คิดเป็นมูลค่า 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยประมาณ 4 ดอลลาร์ ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร หรือไร่ละประมาณ 0.7 เซนต์) หลังจากนั้น ก็ได้จัดพิธีส่งมอบกรรมสิทธิ์ในดินแดนอลาสกาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 1867