รับสร้างบ้านยุค 4.0 ต้องปรับตัวให้อยู่รอด

รับสร้างบ้านยุค 4.0 ต้องปรับตัวให้อยู่รอด

            สมาคมรับสร้างบ้าน เป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ถึงแม้อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า และมีการปรับตัวช้าไม่เหมือนธุรกิจอื่น ทั้งนี้เป็นเพราะการทำงานในหลายขั้นตอนยังคงต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ ยังไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาทดแทนกันได้

อย่างไรก็ตาม รับสร้างบ้านนับจากนี้เป็นต้นไป ไม่สามารถหลีดเลี่ยงกระแสยุคดิจิทัลได้อีกต่อไป อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีหลากหลายประเภท ต่างรุกคืบเข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหลายด้าน เช่น BIM (Building Information Modeling) เทคโนโลยีใหม่ใช้ออกแบบอาคารเป็นรูป 3 มิติ สามารถคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ออกมาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหลายต้องตามให้ทัน

สมาคมรับสร้างบ้านเผย ลูกค้ารุ่นใหม่ชอบยูนิค

ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านแต่ละคนล้วนมีการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เกือบทุกบริษัทเลือกใช้พรีคาสต์ หรือก่อสร้างสำเร็จรูปคล้าย ๆ กัน ดังนั้น แนวโน้มการแข่งขันในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความเร็วและมาตรฐานก่อสร้างจึงไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งได้คือดีไซน์บ้านและการบริการหลังการขาย โดยมีความเชื่อว่า กำไรส่วนมากอาจมาจากบริการหลังการขายต่อเนื่อง

ในเมื่อมีนวัตกรรมที่สามารถรับสร้างบ้านได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สายพานอุตสาหกรรมสร้างบ้านที่มีลักษณะคล้ายคลึง หรือหน้าตาเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสวนทางกลับความต้องการของลูกค้าเจเนอเรชั่นวาย ที่เริ่มมีกำลังใช้จ่ายสูงขึ้น อีกทั้งยังเติมโตมาในแนวคิดยุคดิจิทัล ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีความต้องการแตกต่างกันออกไป

สมาคมรับสร้างบ้านเผย แบบสอบถามต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ทั้งนี้ เมื่อสมาคมรับสร้างบ้าน ทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มสินค้า โดยวิธีการแบบเดิมคือ “ตอบแบบสอบถาม” แต่เปลี่ยนแปลงจากแบบสอบถามกระดาษ มาเป็นแบบสอบถามทางช่องทางออนไลน์ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ และวิธีใหม่ในยุคนี้ที่ได้ผลค่อนข้างดี รวดเร็ว คือการใช้โซเชียลมีเดียเป็นแบบสอบถามนั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทรับสร้างบ้านต้องการออกแบบบ้านรูปแบบใหม่ขึ้นมา แต่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีคนชอบหรือไม่ ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำก็มีเพียงแค่ โพสต์รูปบ้านที่ได้ออกแบบไว้เข้าไปในสื่อออนไลน์ติดต่อกันหลายวัน จากนั้นคอยสังเกตยอดไลก์กับคอมเมนต์ใต้ภาพ ก็จะได้คำตอบมาวิเคราะห์อย่างง่ายดาย

อันเนื่องมาจากกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการจ้างบริษัทรับสร้างบ้านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล  และเผยแพร่ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย ทำให้บริษัทจำนวนหลายแห่งเคยประสบปัญหาวิกฤตชื่อเสียงจากโซเชียลมีเดียมาแล้ว ถือเป็นประเด็นสำคัญ ที่ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวและใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด