รั้วเหล็กสำเร็จรูป นำไปใช้งานแบบไหนได้บ้าง

รั้วเหล็กสำเร็จรูป นำไปใช้งานแบบไหนได้บ้าง

            รั้วเหล็กสำเร็จรูป” คือรั้วที่สร้างขึ้นสำเร็จมาแล้วจากโรงงาน ผลิตขึ้นจากลวดเหล็ก ด้วยกรรมวิธีรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ถูกทอติดแน่นเป็นผืน ผ่านการเชื่อมติดกันด้วยกระแสไฟฟ้า จุดตัดทุกจุดหลอมละลายจนกระทั่งรวมเป็นเนื้อเดียวกัน

ซึ่งรั้วเหล็กสำเร็จรูปนั้น มีขนาดเส้นลวด ขึ้นอยู่กับระยะห่างของเส้นลวด จึงสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบและเลือกขนาดได้ตามความต้องการ หรือตัดเป็นแผ่น ๆ ก็ทำได้เช่นกัน โดยไม่ต้องเสียเศษเหล็ก ช่วยให้ประหยัดทั้งเงินเวลาและวัสดุ ที่ใช้ในการติดตั้ง นอกาจกนี้ยังมีมีความแข็งแรงทนทาน ผลิตได้ตามรูปแบบที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย มีแรงยึดหน่วงสูงกว่าเหล็กปกติทั่วไป จึงเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย

รั้วเหล็กสำเร็จรูป เหมาะกับการนำไปใช้งานตามสถานที่ดังนี้

1.ที่อยู่อาศัย: เช่น บ้าน สามารถติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูปไวร์เมช โดยการยึดติดกับบนกำแพงปูน ในระดับความสูงพอประมาณ ก็จะช่วยให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความโล่งโปร่งสบาย ดูแล้วสวยงามให้บรรยากาศเหมือนพักผ่อนอยู่ใกล้ชิดกับบ้าน ทั้งยังช่วยสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย

2.โรงงานอุตสาหกรรม: การติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูปจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้เกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรม มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบำรุงรักษาและดูแลซ่อมแซม ก็สามารถทำได้เป็นช่วง ๆ มีความรวดเร็วและประหยัด

3.สนามกีฬาต่าง: เช่น สนามฟุตบอล สนามเทนนิส หากนำรั้วเหล็กสำเร็จรูปไปติดตั้ง จะช่วยให้เกิดความโปร่งโล่ง ในขณะที่คนภายนอกก็สามารถมองเห็นการเล่นกีฬาได้ภายในได้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันลูกฟุตบอลหรือลูกเทนนิสที่อาจเด้งหลุดออกไปโดนผู้อื่นได้ รวมถึงป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก

4.สวนเกษตรกรรมและพื้นที่เพราะปลูก: สามารถนำรั้วเหล็กสำเร็จรูปมาติดตั้ง เพื่อใช้กำหนดแนวเขตสถานที่ได้ ป้องกันการโจรกรรม ป้องกันผลผลิตจากสัตว์ที่จะเข้ามาทำลาย ช่วยสร้างทัศนียภาพให้ดูสวยงาม โดยเฉพาะสวนเปิด จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจต่อผู้สัญจรไปมา ให้มาเข้าชมสวนและซื้อพืชผลทางการเกษตรอีกด้วย

5.สถานที่หวงห้ามอื่น ๆ เช่น สถานที่ทางราชการเป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษของรั้วเหล็กสำเร็จรูป

1.รั้วเหล็กสำเร็จรูปมีความแข็งแรงทนทาน เนื่องจากถูกสร้างขึ้นจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire)

2.สามารถไปติดตั้งได้ทันที เพียงแค่กำหนดรูปแบบที่ต้องการมาเท่านั้น

3.นำไปติดตั้งได้หลายสถานที่

4.ชาวยสร้างบรรยากาศแปลกให้กับสถานที่