สมาคมรับสร้างบ้านฟันธง มูลค่าตลาดรวมแตะ 12,500 ล้าน ในปี 62

สมาคมรับสร้างบ้านฟันธง มูลค่าตลาดรวมแตะ 12,500 ล้าน ในปี 62

            ส.ธุรกิจรับสร้างบ้านมั่นใจตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดันมูลค่าตลาดรวมปี 62 สามารถแตะ 12,500 ล้านบาท ระบุบ้านระดับกลางและบนช่วยหนุนให้ตลาดเติบโต ขณะที่สัดส่วนของการสร้างบ้านในต่างจังหวัดได้ขยายตัวเพิ่ม ชื่อว่าภายในปีหน้ามูลค่าตลาดรวมยังเติบโตได้อีก 5 – 7% รัฐบาลเตรียมกระตุ้นภาคที่อยู่อาศัย ทางด้านแบงก์ก็พร้อมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และเร่งเดินหน้าแผนการพัฒนาสมคมฯในด้านอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ

นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ภาพรวมของตลาดสร้างบ้านในปี 2562 มีมูลค่าตลาดรวมราว 12,500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่าตลาดรวม 12,000 ล้านบาท โดยภาพรวมของเศรฐกิจของประเทศภายในปีนี้ ส่งผลกระทบกับตลาดสร้างพบสมควร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมันของผู้บริโภค ที่พบว่ามีระยะเวลาในการติดสินใจเลือกสร้างบ้านนานขึ้น แต่เมื่อมีการกระตุ้นทำโปรโมชั่น หรือมีการจัดงานแสดงสินค้าสร้างบ้าน 2019 ก็ช่วยกระตุ้นภาพรวมตลาดช่วงปลายปีได้เป็นอย่างดีเช่นกัน ประกอบกับตลาดในต่างจังหวัดมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขภาพรวมยังมีการขยายตัวต่อไปได้

สมาคมรับสร้างบ้านเผย มี 2 เหตุผลที่ทำให้มูลค่าตลาดขยายตัว

สำหรับภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านภายในปี 2562  สมาคมฯก็มีความพึงพอใจกับการขยายตัว ส่วนเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตลาดในปีนี้ยังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นได้นั่น มาจากเหตุผล 2 ประการด้วยกัน ประการแรกคือบ้านระดับกลางและบนภายในปีนี้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการสำรวจยอดขายภายในงานสร้างบ้านและวัสดุ 2019 ก็พบว่า บ้านระดับราคา 5.01 – 10 ล้านบ้าน ยังคงมีสัดส่วนสูงคือ 28.71% รองลงมาได้แก่บ้านระดับราคา 20.01 ล้านบาทขึ้นไป 23.98% และบ้านระดับราคา 10.01 – 20 ล้านบาท ที่ 23.88% ประการที่สอง กำลังซื้อในพื้นที่ต่างจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น

การขยายตัวของเศรฐกิจทำให้ในต่างจังหวัดมีอัตราการับสร้างบ้านสูงขึ้น

โดยเมื่อปี 2560 สัดส่วนของการปลูกสร้างในกรุงเทพฯปริมณฑล และต่างจังหวัดจะอยู่ที่ 90:10 % ปี ส่วนปี 2561 สัดส่วนได้ถูกปรับเพิ่มเป็น 80:20% ขณะที่ในปีนี้ สัดส่วนในต่างจังหวัดยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 75:25%

ซึ่งการที่ตลาดในต่างจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนั้น มีเหตุผลมาจากบริษัทรับสร้างบ้านหลายแห่งได้ขยายการทำธุรกิจไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัดมากขึ้น ประกอบกับกลุ่มผู้บริโภคในต่างจังหวัดเริ่มมีความเชื่อมั่นและหันมาใช้บริการบริษัทสร้างบ้านแทนที่การใช้บริการกลุ่มรับเหมา ซึ่งในส่วนของกฎหมายภาษีที่ดินที่ส่งผลให้เจ้าของที่ดินต้องมีการใช้ประโยชน์จากที่ดี ก็ทำให้ในปีนี้ มีลูกค้าที่มีที่ดินในต่างจังหวัดหันมาปลูกบ้านเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน.