สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบ ก่อนว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบ ก่อนว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

            การว่าจ้างคนที่จะมารับสร้างบ้านให้ จัดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญตั่งแต่ต้น เพราะถ้าหากได้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในงานก่อสร้างได้ ทว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยก็มักจะเจอปัญหาทิ้งงาน หรือเบิกเงินเกินงวดงานของผู้รับเหมา ทำให้บ้านสร้างไม่เสร็จ ซึ่งมีให้เห็นอยู่เรื่อยไป

บริษัทรับสร้างบ้านที่ดี ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ถ้าไม่มีให้หลีกเลี่ยง

โดยทั่วไปแล้วบริษัทที่ดีต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รวมถึงบริษัทรับสร้างบ้านด้วยเช่นเดียวกัน เพราะถือเป็นบรรทัดฐานที่ดีและมักจะมีระบบการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างหน้างาน ที่ช่วยให้ลดความเสี่ยง ต่อการเกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของโครงสร้างทรุดตัว แตกร้าว หรือระบบการใช้งาน

เมื่อเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่จัดทะเบียนนิติบุคคลได้แล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องตรวจสอบคือ

1.เดินทางไปดูออฟฟิศของบริษัทรับสร้างบ้านเพื่อสังเกตุความน่าเชื่อถือ – การเลือกว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดีที่สุดคือ การที่ได้รู้จักที่อยู่และหลักแหล่งของบริษัทที่จะทำการว่าจ้าง เพราะจะช่วยให้ประเมินความน่าเชื่อถือในเบื้องต้นได้ โดยเฉพาะการประเมินสภาพคล่องของบริษัทที่อาจจะว่าจ้างได้ในอนาคต

2.เปรียบเทียบบริษัทต่าง ๆ ด้วยเงื่อนไขการว่าจ้างที่มีความใกล้เคียงกัน – ขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างได้เสนอมา ควรเปรียบเทียบเกี่ยวกับพื้นฐานของขอบเขตงานที่ที่มีใกล้เคียงกันและวัสดุก็ต้องมีความเทียบเท่ากันด้วย ในทางปฏิบัติแล้ว บริษัทแต่ละรายก็อาจจะมีเทคนิคของการนำเสนอที่ต่างกันไป เช่น บางรายต้องการเสนอราคาที่ต่ำไว้ก่อน ก็อาจจะไม่ได้รวมงานบางประเภทในการเสนอรอบแรก ส่งผลให้ยอดรวมราคาที่เสนอไปให้ผู้ว่าจ้างต่ำ ดูไปก็ไม่แพง ดังนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างตกลงบริษัทรายนี้ก็อาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในการก่อสร้างภายหลังได้ จนทำให้เป็นงบบานปลายขึ้นมา

3.สรุปขอบเขตงานให้มีความชัดเจน – สำหรับการสรุปขอบเขตการจ้างงานในแต่ละส่วนนั้น ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันช่วยลดการเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ หากไม่สรุปขอบเขตให้เกิดความกระจ่างชัดเจนแล้ว เมื่อมีงานเพิ่มขึ้นมาในภายหลัง ผู้รับจ้างก็อาจจะขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลังได้

4.ตรวจสอบสัญญาก่อสร้างของบริษัทรับสร้างบ้านก่อนเริ่มให้ชัดเจน – สำหรับสัญญาการก่อสร้างที่ดีนั้น ก็ควรระบุวันเริ่มงาน วันที่คาดว่างานจะแล้วเสร็จเอาไว้ด้วย รวมถึงมีการระบุขอบเขตการทำงาน งวดงานการจ่ายเงินที่ชัดเจนว่าต้องจ่ายเป็นเงินเมื่อไหร่

เพราะเมื่องานแต่ละขั้นตอนเสร็จแล้ว โดยปริมาณเงินที่จ่ายไปก็ควรมีความสัมพันธ์กับปริมาณงานแต่ละงวดงาน ที่สำคัญการระบุการจ่ายเงินตามงวดงานที่อ้างอิงเปอร์เซ็นงานที่แล้วเสร็จ ก็อาจจทำให้เกิดข้อพิพาท โต้เถียงกันได้ ว่าแล้วเสร็จเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ถูกต้องตามที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างไว้หรือไม่.