อย่าด่วนตัดสินใจใช้บริษัทรับสร้างบ้าน ถ้ายังไม่ตรวจสอบข้อให้ดี

อย่าด่วนตัดสินใจใช้บริษัทรับสร้างบ้าน ถ้ายังไม่ตรวจสอบข้อให้ดี

            แน่นอนว่าการสร้างบ้านต้องใช้งบประมาณสูง ด้วยเหตุนี้ จึงต้องใส่ใจในรายละเอียดจุดต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพราะด้วยงบประมาณที่สูงหากมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ โดยเฉพาะการเกิดปัญหา หรือการเล่ห์กลอุบายต่าง ๆ ที่อาจพบเจอได้

ดังนั้น การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน จึงเสมือนเป็นปราการด่านแรก ที่จะช่วยให้บ้านที่ออกมามีคุณภาพ ในขั้นตอนนี้ จึงควรใส่ใจในการเลือกบริษัทที่จะมาดำเนินการก่อสร้างให้ดี เพราะแน่นอนว่า เมื่อเลือกใช้บริษัทที่ไม่มีคุณภาพ มันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยเลย

บริษัทรับสร้างบ้านที่เลือกใช้ ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล มีทีมงานให้คำปรึกษา

สำหรับบริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยทั่วไปจะมีระบบการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างหน้างงาน ที่ช่วยลดความเสี่ยงลงได้ โดยเฉพาะความเสี่ยงในการเกิดปัญหาบ้านทรุดตัว แตกร้าว ที่ดีมากกว่าผู้รับเหมารายย่อยทั่วไป

วิธีตรวจสอบบริษัทรับสร้างบ้าน มีอะไรอีก

1.เดินทางเขาไปดูที่ออฟฟิศ – สิ่งที่เพิ่มความน่าเชื่อถือที่สุดคือ ที่ตั้งของบริษัทรับสร้างบ้าน หากได้รู้จักหลักแหล่งของบริษัทที่ต้องการว่าจ้าง ก็เป็นการเพิ่มความเชื่อถือเบื้องต้นได้ ซึ่งการเข้าไปดูสภาพของออฟฟิศ จะช่วยทำให้ประเมินสภาพต่าง ๆ ของบริษัทหากต้องการใช้บริการในอนาคตได้อีกด้วย

2.เปรียบเทียบเงื่อนไข ของบริษัทต่าง ๆ – ในการเปรียบเทียบราคาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ ควรเปรียบเทียบพื้นฐานของขอบเขตการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากในปฏิบัตินั้น บริษัทรับเหมาแต่ละแห่งอาจใช้เทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างกันไป เช่น บางรายต้องการนำเสนอให้ต่ำเข้าไว้ ก็อาจไม่มีการรวมงานบางประเภทเอาไว้ในการเสนอราคารอบแรก ทำให้ยอดรวมดูแล้วไม่แพง ซึ่งหากว่าจ้างบริษัทนี้มาดำเนินการก่อสร้างให้ ก็อาจทำให้งบประมาณบานปลายได้

3.สรุปขอบเขตงานจ้างงานให้มีความชัดเจน – การสรุปขอบเขตการจ้างงานในแต่ละส่วนล้วนมีความสำคัญ เพราะช่วยลดข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ เพราะหากไม่สรุปขอบเขตให้ชัดเจนแล้ว หากมีงานเพิ่มขึ้นในภายหลัง ผู้รับจ้างก็อาจขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลังได้

4.ตรวจสอบผลงาน ประกอบการตัดสินใจในการว่าจ้าง – ผู้ว่าจ้างสามารถเข้าไปชมไซด์งานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ได้ หรือถ้าไม่สะดวกจริง ๆ ก็สามารถรอบถามถึงโครงการ หรือโปรเจคที่บริษัทนั้น ๆ ทำไปแล้วย้อนหลังก็ได้เช่นกัน

นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทรับสร้างบ้านที่มีคุณภาพ ก็จะต้องมีการรับประกันงานก่อสร้างที่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดของบริษัทด้วย ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาการรับประกันสูงสุดถึง 20 ปี โดยบริษัทต้องมีการเข้าตรวจสอบการก่อสร้างเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ว่าจ้างมีความมั่นใจได้ ว่าเวลาเกิดปัญหาใด ๆ  บริษัทก็ยังอยู่เคียงค้างในการดูแลช่วยเหลือต่อไป.