ใช้รั้วสำเร็จรูปติดกระแสไฟฟ้าล้อมบ้าน ผิดกฎหมายหรือไม่

ใช้รั้วสำเร็จรูปติดกระแสไฟฟ้าล้อมบ้าน ผิดกฎหมายหรือไม่

            สำหรับการนำรั้วสำเร็จรูปที่ปล่อยกระแสไฟฟ้ามาล้อมรอบตัวบ้าน เพื่อป้องกันการบุกรุกและปกป้องทรัพย์สินจากผู้ไม่หวังดี เคยมีคำพิพากษาจากศาลฎีกาได้วินิจชัยออกมาอย่างเป็นทางการ ว่าสามารถทำได้จริงโดนไม่มีความผิดทางกฎหมาย ถึงแม้คนที่พยายามบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวต้องถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ความตายก็ตาย

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา จากรณีบ้านนำรั้วสำเร็จรูปปล่อยกระแสไฟฟ้ามาติดตั้ง

โรงเก็บสินค้าจองจำเลยตั้งอยู่ในบริเวณสวนของตนเอง มีรั้วต้นพู่ระหงปลูกล้อมรอบไว้เป็นแนวเขตตัวบ้าน โดยจำเลยได้ทำการเก็บทรัพย์สินมีค่าเอาไว้ข้างใน เช่น เครื่องยนต์สูบน้ำและอุปกรณ์อื่น ๆ ปรากฏว่าทรัพย์สินที่จำเลยเก็บไว้ในโรงเก็บของเคยถูกคนร้ายลักไป เนื่องจากในตำบลที่เกิดคนร้ายชุกชุม

จำเลยเอาเส้นลวดขึงที่รั้วสำเร็จรูป ณ โรงเก็บของและปล่อยกระแสไฟฟ้าจากบ้าน เพื่อป้องกันขโมย ซึ่งผู้ตายกับพวกอีก 3 คนได้บุกรุกเข้าไปที่โรงเก็บของในเวลาวิกาล โดยมีเจตนามุ่งหมายเข้าลักทรัพย์ ในมือตายพบเหล็กไขควง 1 อัน ที่ผู้ตายบังเอิญแตะไปถูกเส้นลวดที่ปล่อยกระไฟฟ้าไว้ จนกระทั่งถึงแก่ความตายเสียก่อน หากไม่เป็นเช่นนี้ ผู้ตายกับพรรคพวกย่อมก่อการลักทรัพย์ของจำเลยได้สำเร็จ

จึงนับได้ว่าภัยอันตรายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของจำเลยใกล้เพราะใกล้จะถึงแล้ว ดังนั้น หากจำเลยไปพบเจอเข้า จำเลยย่อมมีสิทธิ์ทำร้ายผู้ตายกับพรรคพวกได้ เพื่อทำการปกป้องทรัพย์สิน ซึ่งการกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันสิทธิของตนเองโดยชอบด้วยข้อกฎหมาย และพอสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงไม่มีความผิด

อย่างไรก็ตาม ก็มีคำพิพากษาของศาลฎีกาจำนวนหลายฉบับที่ระบุว่า การปล่อยกระแสไฟไปตามรั้วสำเร็จรูป คือการป้องกันตัวที่เกินสมควรแก่เหตุ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถอ้างเหตุป้องกันได้ จนทำให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ที่ปล่อยกระแสไฟฟ้า ต้องได้รับโทษในข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2090 มีโทษจำคุตั้งแต่ 3 – 20 ปี

การล้อมรั้วสำเร็จรูปและปล่อยกระแสไฟฟ้า มีสาระสำคัญที่ต้องพิจารณาห เช่น

1.ในกรณีที่มีหลักฐานให้เห็นชัดเจน ว่าผู้ที่บุกรุกเข้ามาภายในพื้นที่ของตนเอง จนกูกกระแสไฟฟ้าจนได้รับบาดเจ็บ หรือถึงแก่ความตานั้น โดนคนร้ายมีเจตตาชัดเจนว่าต้องการลักทรัพย์ในพื้นที่ของตน หรือเป็นการบุกโดยไม่ได้รับอนุญาติ ซึ่งหากเกิดกรณีแบบนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295, 297 หรือ 290 ขึ้นอยู่ที่กรณีเป็นหลัก

2.ส่วนในกรณีที่ทรัพย์สินตนเองมีมูลค่าสูง ประกอบกับเคยโดนโจรกรรมทรัพย์สินมาแล้ว หรือในบริเวณดังกล่าวมีโจรชุกชุม ก็สามารถอ้างเหตุเพื่อป้องกันตามประมวลกฎหมายได้

เห็นได้ว่า การนำรั้วสำเร็จรูปปล่อยกระแสไฟฟ้ามาใช้ เพื่อป้องกันทรัพย์สิน ก็สามารถทำได้ในบางกรณี โดยไม่ผิดกฎหมายก็ตาม แต่ก็ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย ตัวอย่างเช่น พื้นที่ติดตั้งลวดไฟฟ้า กำลังไฟที่ปล่อย การติดป้ายเตือน การปล่อยกระแสไฟเป็นระยะ ๆ หรือมูลค่าของทรัพย์สิน เป็นต้น.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ http://www.thaieurofence.com/