สมาคมรับสร้างบ้านฟันธง มูลค่าตลาดรวมแตะ 12,500 ล้าน ในปี 62

สมาคมรับสร้างบ้านฟันธง มูลค่าตลาดรวมแตะ 12,500 ล้าน ในปี 62

สมาคมรับสร้างบ้านฟันธง มูลค่าตลาดรวมแตะ 12,500 ล้าน ในปี 62             ส.ธุรกิจรับสร้างบ้านมั่นใจตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดันมูลค่าตลาดรวมปี 62 สามารถแตะ 12,500 ล้านบาท ระบุบ้านระดับกลางและบนช่วยหนุนให้ตลาดเติบโต ขณะที่สัดส่วนของการสร้างบ้านในต่างจังหวัดได้ขยายตัวเพิ่ม ชื่อว่าภายในปีหน้ามูลค่าตลาดรวมยังเติบโตได้อีก 5 – 7% รัฐบาลเตรียมกระตุ้นภาคที่อยู่อาศัย ทางด้านแบงก์ก็พร้อมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และเร่งเดินหน้าแผนการพัฒนาสมคมฯในด้านอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ภาพรวมของตลาดสร้างบ้านในปี 2562 มีมูลค่าตลาดรวมราว 12,500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่าตลาดรวม 12,000 ล้านบาท โดยภาพรวมของเศรฐกิจของประเทศภายในปีนี้ ส่งผลกระทบกับตลาดสร้างพบสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมันของผู้บริโภค ที่พบว่ามีระยะเวลาในการติดสินใจเลือกสร้างบ้านนานขึ้น แต่เมื่อมีการกระตุ้นทำโปรโมชั่น หรือมีการจัดงานแสดงสินค้าสร้างบ้าน 2019 ก็ช่วยกระตุ้นภาพรวมตลาดช่วงปลายปีได้เป็นอย่างดีเช่นกัน ประกอบกับตลาดในต่างจังหวัดมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขภาพรวมยังมีการขยายตัวต่อไปได้ สมาคมรับสร้างบ้านเผย มี 2 Continue Reading

จดทะเบียนบริษัทตัวคนเดียว เพียง 3 ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว

จดทะเบียนบริษัทตัวคนเดียว เพียง 3 ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว

จดทะเบียนบริษัทตัวคนเดียว เพียง 3 ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว             ยังมีบางคนเกิดความเข้าใจผิดอยู่ ว่าการจดทะเบียนบริษัทเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เสียเวลา ด้วยขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและยังต้องเตรียมเอกสารมากมาย  ทว่าในปัจจุบันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ สามารถดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้น  ก็สามารถจัดตั้งบริษัทได้ในทันที 1.ขั้นตอนแรก คิดชื่อบริษัทแล้วทำการจองให้เรียบร้อย ในขั้นตอนแรกของการจดทะเบียนบริษัทคือ ให้คิดและจองชื่อบริษัท โดยให้เข้าไปยื่นจองชื่อนิติบุคคลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต แต่ชื่อที่ต้องการใช้ต้องไม่ซ้ำ หรือใกล้เคียงกับบริษัทที่ได้จดทะเบียนไปก่อนหน้านี้ และสามารถทำการจองได้ครั้งละ 1 ชื่อเท่านั้น เมื่อดำเนินการจองชื่อเสร็จแล้ว นายทะเบียนจะทำหน้าที่ตรวจสอบ หากชื่อที่นำมาใช้ผ่านก็ต้องยื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลา 30 วัน หากเกิดกำหนดก็ต้องทำการจองชื่อใหม่ 2.เตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนบริษัทให้พร้อม การจดทะเบียนบริษัทนั้น ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดจัดตั้งบริษัท สำหรับหนังสือบริคณห์สนธินั้น ก็เป็นหนังสือที่แสดงความประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ที่ต้องมีไว้ระบุขอบเขตต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิได้ในคราวเดียวกัน 3.ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อเตรียมความพร้อมข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดำเนินการได้ทันที ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) Continue Reading

อย่าด่วนตัดสินใจใช้บริษัทรับสร้างบ้าน ถ้ายังไม่ตรวจสอบข้อให้ดี

อย่าด่วนตัดสินใจใช้บริษัทรับสร้างบ้าน ถ้ายังไม่ตรวจสอบข้อให้ดี

อย่าด่วนตัดสินใจใช้บริษัทรับสร้างบ้าน ถ้ายังไม่ตรวจสอบข้อให้ดี             แน่นอนว่าการสร้างบ้านต้องใช้งบประมาณสูง ด้วยเหตุนี้ จึงต้องใส่ใจในรายละเอียดจุดต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพราะด้วยงบประมาณที่สูงหากมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ โดยเฉพาะการเกิดปัญหา หรือการเล่ห์กลอุบายต่าง ๆ ที่อาจพบเจอได้ ดังนั้น การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน จึงเสมือนเป็นปราการด่านแรก ที่จะช่วยให้บ้านที่ออกมามีคุณภาพ ในขั้นตอนนี้ จึงควรใส่ใจในการเลือกบริษัทที่จะมาดำเนินการก่อสร้างให้ดี เพราะแน่นอนว่า เมื่อเลือกใช้บริษัทที่ไม่มีคุณภาพ มันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยเลย บริษัทรับสร้างบ้านที่เลือกใช้ ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล มีทีมงานให้คำปรึกษา สำหรับบริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยทั่วไปจะมีระบบการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างหน้างงาน ที่ช่วยลดความเสี่ยงลงได้ โดยเฉพาะความเสี่ยงในการเกิดปัญหาบ้านทรุดตัว แตกร้าว ที่ดีมากกว่าผู้รับเหมารายย่อยทั่วไป วิธีตรวจสอบบริษัทรับสร้างบ้าน มีอะไรอีก 1.เดินทางเขาไปดูที่ออฟฟิศ – สิ่งที่เพิ่มความน่าเชื่อถือที่สุดคือ ที่ตั้งของบริษัทรับสร้างบ้าน หากได้รู้จักหลักแหล่งของบริษัทที่ต้องการว่าจ้าง ก็เป็นการเพิ่มความเชื่อถือเบื้องต้นได้ ซึ่งการเข้าไปดูสภาพของออฟฟิศ จะช่วยทำให้ประเมินสภาพต่าง ๆ ของบริษัทหากต้องการใช้บริการในอนาคตได้อีกด้วย 2.เปรียบเทียบเงื่อนไข ของบริษัทต่าง ๆ – ในการเปรียบเทียบราคาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ Continue Reading